Stuttgart 0:5 Bayern Munich / Germany. Bundesliga

 

...